Laura Janáčková

PSYCHOLOGIE Laura Janáčková Laura Janáčková je psycholožka, sexuoložka a autorka knih o lidských vztazích a komunikaci. Laura vystudovala obor psychologie na FF UK v Praze, kde získala všechny možné tituly, ale dychtící po dalších informací se v roce 2004 rozhodla...

Miroslav Motejlek

INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Miroslav Motejlek Miroslav Motejlek je ekonomický publicista a průkopník placeného internetového zpravodajství. Miroslav vystudoval ekonomii na UK v Praze. Svoje podnikatelské začátky si odbyl, když začal podnikat v oblasti dovozu textilu...

Urza

POLITICKÁ TEORIE Urza Urza je anarchokapitalistický autor; napsal asi tisíc libertariánských textů na web i do tištěných médií a první českou knihu o anarchokapitalismu. O svobodě, etice, volném trhu, ekonomii a roli státu ve společnosti nejen přes deset let čte,...